Henkilötietojen käsittely

Yrityksen toimialaan kuuluvan fysioterapian, hieronnan, liikuntaneuvonnan ja apuvälinemyynnin yhteydessä kerätään asiakkaan henkilötietoja ja palvelun kannalta olennaista tietoa, joka tallennetaan asiakasarkistoon. Tietojen hankintaa ja säilytystä koskevia lakeja noudatetaan. Näitä ovat mm. laki potilastietojen kirjaamisesta ja säilyttämisestä, arkistointilaki ja tietosuojalaki. Tietoja ei siirretä, luovuteta eikä käsitellä ilman asiakkaan lupaa kolmannelle osapuolelle. Tietojen kerääminen, säilyttäminen ja mahdollinen luovuttaminen ovat salassapidon alaisia.

Kiskon Fysikaalinen Hoitolaitos | Fysioterapeutti Hanna Kossila | Lääkärintie 4 as 6, 25460 Kisko (Salo) | puh. 0440 663 413
Sähköposti:  kiskon.fysikaalinen (at) kossila.fi

Kiskon Fysikaalinen Hoitolaitos | Fysioterapeutti Hanna Kossila | Lääkärintie 4 as 6, 25460 Kisko (Salo) |
puh. (02) 7391 519 tai 0440 663 413 | Sähköposti:  kiskon.fysikaalinen (at) kossila.fi

Kiskon Fysikaalinen Hoitolaitos
Fysioterapeutti Hanna Kossila
Lääkärintie 4 as 6, 25460 Kisko (Salo)
puh. (02) 7391 519 tai 0440 663 413
Sähköposti:  kiskon.fysikaalinen (at) kossila.fi