Asiantuntevaa fysioterapiaa Kiskossa

Ihmisen toimintakyky ja liikkuminen ovat elämän hallinnan perusasioita. Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on parantaa ja ylläpitää ihmisen toimintakykyä ja liikkumista. Toiminnan häiriö tai heikkeneminen vaikuttavat suoraan elämän laatuun, jota fysioterapian keinoin pyritään häiriön korjaamisella parantamaan. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Kaikki toiminta perustuu asiakaslähtöiseen ja yksilölliseen toimintakyvyn ongelmien kartoittamiseen.

Monipuoliset fysioterapiapalvelut!

Tutustu tästä

Henkilötietojen käsittely (GDPR)

Selkäranka

Kiskon Fysikaalinen Hoitolaitos | Fysioterapeutti Hanna Kossila | Lääkärintie 4 as 6, 25460 Kisko (Salo) | puh. 0440 663 413
Sähköposti:  kiskon.fysikaalinen (at) kossila.fi

Selkäranka

Kiskon Fysikaalinen Hoitolaitos | Fysioterapeutti Hanna Kossila | Lääkärintie 4 as 6, 25460 Kisko (Salo) |
puh. (02) 7391 519 tai 0440 663 413 | Sähköposti:  kiskon.fysikaalinen (at) kossila.fi

Selkäranka
Selkäranka

Kiskon Fysikaalinen Hoitolaitos
Fysioterapeutti Hanna Kossila
Lääkärintie 4 as 6, 25460 Kisko (Salo)
puh. (02) 7391 519 tai 0440 663 413
Sähköposti:  kiskon.fysikaalinen (at) kossila.fi

Selkäranka
Selkäranka
Selkäranka
Selkäranka
Selkäranka